Årsmöte i LKK 2024

  • 25 feb 2024
  • Klubb, Åkare

Vi önskar samtliga familjer välkomna till årsmöte i Lunds Konståkningsklubb måndagen den 18 mars kl 18:00.

Årsmötet kommer att hållas i LBKs (Lunds bollklubb) klubblokal - Lokalen ligger mittemot fotbollsplanerna bredvid ishallen.

Anmäl er gärna i förväg, så underlättas vår planering. info@lundskk.se

Mer information hittar ni här: Kallelse årsmöte 2024

Med vänliga hälsningar,
/Styrelsen för Lunds Konståkningsklubb

We would like to welcome all LKK families to the Annual Meeting in Lund's Figure Skating Club (LKK) on Monday, March 18 at 6:00 p.m.

The annual meeting will be held in LBK´s (Lunds bollklubb) club venue. The venue is situated by the soccer fields next to the ice rink. 

Please register in advance to facilitate our planning at: info@lundskk.se 

Sincerely,

/The board of LKK

För årsmötet gäller följande: 
● Samtliga aktiva, familjer, ledare och andra med anknytning till klubben är välkomna att deltaga.
● Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.
● Föräldrar som har eget medlemskap har rösträtt.
● Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.
● Förslag ska inlämnas till styrelsen senast 21 dagar innan årsmötet.


Observera att föräldrar måste teckna eget medlemskap för att ha rösträtt. Genom att vara passiv medlem stöttar du också klubbens verksamhet. Medlemskap kostar 100 kr och betalas in direkt till bankgiro 855-0295. Vänligen ange ditt eget förnamn, efternamn och födelsedatum samt namn på aktiv åkare.