Test och tävling

*** Revidering av test- och tävlingssystemet på gång***

 

Test- och tävlingssystemet i konståkning håller på att revideras. Säsongen 23/24 kommer att vara en övergångsperiod, säsongen 24/25 kommer ändringarna att genomföras fullt ut enligt information från Svenska konståkningsförbundet i maj 2023. Alla detaljer är inte på plats i skrivande stund, men vi kommer att uppdatera hemsidan när vi vet mer.

 

Ni hittar nu en del information på Svenska Konståkningsförbundets hemsida: https://www.skatesweden.se/tavla/tester-teknikmarken

 

/Lunds KK, 2023-08-11

 

Nedan gällde säsongen 22/23:

 

I de flesta idrotter styrs tävlingsklasserna av ålder. I konståkning styrs tävlingsklassen både av ålder och vilket test åkaren klarat.  

 

Testsystemet är uppdelat i TävlingstestBasictester och Friåkningstester. Testerna börjar med Tävlingstest och därefter i turordning Basictest från 1–4 respektive Friåkningstest 1– 7.  Test ordnas av LKK en eller ett par gånger per säsong. När test kan ordnas beror på tillgängliga domare. Det är tränaren som bestämmer vem som skall testa och vilken nivå. Alla åkare får ett testkort där resultatet noteras. Lunds KK beställer och har hand om åkarnas testkort. Testen innebär att åkaren bedöms av två domare (ej från klubben). Vid varje element får åkaren två försök för varje moment. Det är domarna som avgör om åkaren klarat testet eller inte. De ger också åkaren feedback. Under hela testet finns tränarna med, men de står längre bort vid sargen och får inte lägga sig i testet. 

 

Tävlingar och tävlingsklasser

Åldersindelning (avser ålder innan 1 juli innevarande år):

Miniorer

Ej fyllt 11 år

Ungdom 13

Ej fyllt 13 år

Ungdom 15

Ej fyllt 15 år

Junior

Ej fyllt 19 år

Senior

19 år och uppåt

 

Lägsta testkrav för tävling:

Minior stjärnklass

Tävlingstest

Ungdom 13 Stjärnklass G

Tävlingstest

Ungdom 13 Stjärnklass

Fri 1 & basic 1

Ungdom 15 Stjärnklass G

Tävlingstest

Ungdom 15 Stjärnklass

Fri 1 & basic 1

Minior B

Fri 2 & Basic 2

Ungdom 13 B

Fri 2 & Basic 2

Ungdom 15 B2

Fri 2 & Basic 2

Ungdom 15 B1

Fri 3 & Basic 3

Minior A

Fri 3 & Basic 2

Ungdom 13 A

Fri 3 & Basic 3

Ungdom 15 A

Fri 4 & Basic 4

Junior A

Fri 4 & Basic 4

Senior A

Fri 4 & Basic 4

 

De första tävlingarna man deltar i är slingatävling och stjärntävling. 

 

Slingatävling är en uppvisningstävling för åkare som inte gjort något test. Syftet är att åkaren skall träna på att åka till musik, vara själv på isen osv. Ingen bedömning eller rangordning av åkarna sker. Alla vinner! Att använda hjälm är obligatoriskt.

 

Stjärntävling är den första tävlingen som man kan delta i. Det kan man göra efter avklarat tävlingstest. Efter avklarat åk får åkaren stjärnprotokoll 3 eller stjärnprotokoll 5. När man deltar i en stjärntävling med stjärnprotokoll 3, tävlar man inte med placeringar. Åkaren får ett stjärnprotokoll där olika bedömningspunkter belönas med stjärnor, 1-3 samt utvecklande kommentarer. Du tävlar alltså endast mot dig själv. Stjärnprotokoll 5 ger bedömningar med 1 till 5 stjärnor. Klasser med högre tester än G bedöms med stjärnprotokoll 5. Här får halva startfältet placering, andra halvan delar placering. 

Mer om tester, testsystem och tävlingar finns att läsa på Svenska konståkningsförbundets hemsida: 

https://www.svenskkonstakning.se/tavling/tavlingssystem/

 https://www.svenskkonstakning.se/tavling/tavlingssystem/Testsystem/

Gå gärna in på Svenska konståkningsförbundets hemsida. Här kan ni också läsa om förbundets uppförandekod.

www.skatesweden.se

 

Klubbtävling är för B-åkare och uppåt. Man deltar i det egna distriktets klubbtävlingar. Skånedistriktet inkluderar Skåne, Halland och Blekinge.

 

A-tävling är för A-åkare. Oftast så är man med på A-tävlingar i det egna distriktet. Skånedistriktet inkluderar Skåne, Halland och Blekinge. Det kan också hända att man åker till A-tävlingar i närliggande distrikt.

 

Eliteserien är för de bästa åkarna i landet. Tävlingarna sker från Luleå i norr till Trelleborg i söder.

 

Åkarna behöver program till tävlingarna

VId ”Slingatävlingar” åker alla tävlande en och samma förbestämda slinga. De kan antingen ha egen musik (instrumental) eller finns det musik på tävlingen som man får åka till. Musiken stängs av när åkaren är klar med slingan.

 

Nästa steg är att man får ett eget tävlingsprogram som är personligt. Tränarna bestämmer när det är dags och de väljer även musik till åkaren. En program- avgift betalas till klubben. Avgiften är beroende på tävlingsklass och vilken sorts program.

 

För närvarande är kostnaden för att få ett tävlingsprogram:

Gemensamt program (yngre åkare) 400:-

B-åkare, C-åkare 800:-

A-åkare 1200:-

Elitserie-åkare 1600:-

 

Tävlingskalender

Normalt hittar man en tävlingskalender hos svenska konståkningsförbundet: Tävlingskalender