Träningsgrupper


I Lunds Konståkningsklubb delar vi in åkarna i träningsgrupper efter ålder och nivå.

Gränserna mellan de olika grupperna kan variera lite från år till år, beroende på antal åkare, så att vi på bästa sätt ska kunna använda tillgänglig istid. 

 

Beginners

Ålder: ca 4-10 år

Nivå: Nybörjare

Tränar på: skridskoåkning, balans, grundläggande piruetter

Tränar för att klara: grundläggande skridskoåkning

 

Basic

Ålder: ca 4-10 år

Nivå: Fortsättare

Tränar på: skridskoåkning, enkelhopp, grundläggande piruetter

Tränar för att klara: tävlingstest

Uppvisningstävling: slingatävling.

 

Basic med tävlingstest - tävlingsgrupp

Ålder: ca 4-11 år

Nivå: Nybörjare - Fortsättare

Tränar på: skridskoåkning, enkelhopp, grundläggande piruetter

Tränar för att klara följande tester: basic 1 / fri 1

Tävlar med ett program på stjärntävlingar (C-nivå)

 

Intermediate - tävlingsgrupp

Ålder: ca 6-11 år

Nivå: Har klarat testerna basic 1 / fri 1

Tränar på: steg, enkelhopp och dubbelhopp, piruetter med varierande svårighetsgrad

Tränar för att klara följande tester: basic 1, basic 2, basic 3 samt fri 1, fri 2 och fri 3

Tävlar med ett eller två tävlingsprogram på C, B eller A nivå.

 

Grupp 3 -  tävlingsgrupp

Ålder: ca 11 år och uppåt

Nivå: Har klarat tävlingstest

Tränar på: steg, enkelhopp, grundläggande piruetter

Tränar för att klara följande tester: basic 1 och fri 1 

Tävlar med ett tävlingsprogram på stjärntävlingar (C-nivå)

 

Grupp 2C - tävlingsgrupp

Ålder: ca 11 år och uppåt

Nivå: Har klarat basic 1 och fri 1

Tränar på: steg, enkelhopp och dubbelhopp, piruetter med varierande svårighetsgrad

Tränar för att klara följande tester: basic 2, basic 3, basic 4 samt fri 2 och fri 3

Tävlar med ett tävlingsprogram på stjärntävlingar (C-nivå) 

 

Grupp 2B - tävlingsgrupp

Ålder: ca 11 år och uppåt

Nivå: Har klarat basic 2 och fri 2

Tränar på: steg, enkelhopp och dubbelhopp, piruetter med varierande svårighetsgrad

Tränar för att klara följande tester: basic 3, basic 4 samt fri 3 och fri 4

Tävlar med ett eller två tävlingsprogram på  på klubbtävlingar (B-nivå) 

 

Grupp 1 - tävlingsgrupp

Ålder: ca 11 år och uppåt. Även yngre åkare med minst fri 3 test kan träna i denna grupp. 

Nivå: Kan variera från säsong till säsong beroende på antal åkare.  Totalt ca 12 åkare på isen.

Tränar på: steg, dubbelhopp och trippelhopp samt kombinationspiruetter

Tränar för att klara följande tester: basic 3, basic 4 och Fri 4.

Tävlar med ett tävlingsprogram på B-nivå eller två tävlingsprogram på A eller elitnivå.

 

Prioriteringsordning för att träna i grupp 1:

1. Elitserieåkare

2. A-åkare (senior, junior, ungdom, minior)

3. B-åkare med högsta test (fri-test prioriterat)

4. B-åkare med bästa tävlingsresultat

 

Särskilda krav: För att träna i denna grupp förbinder åkaren sig till att

- delta i samtliga off-ice, dans/balett-klasser. Undantag endast mot goda skäl och i dialog med tränarna.

- delta i samtliga tävlingar, som planeras under säsongen. Undantag endast mot goda skäl och i dialog med tränarna.

- Att delta i sommarläger under minst 3 veckor. Sommarlägerna kan vara med egna tränare eller andra. Åkaren ska meddela tränarna sin plan för sommarlägren.