Värdegrund föräldrar

 

Föräldrar
engagera sig i klubben och åkarna. Hjälpas åt.
vara en bra förebild
sätt inte press på barnen
lita på tränarna
visa respekt
skapa bra klimat utanför isen
stödjande för sitt barn och andras
vara förälder