Nyhetsarkiv

Kallelse till extra årsmöte 5 oktober kl 19:00

  • 27 sep 2023
  • Klubb, Åkare

 

Vi önskar samtliga familjer välkomna till extra årsmöte i Lunds Konståkningsklubb torsdagen 5 oktober kl 19:00 i Folkuniversitets lokaler på Skomakaregaten 8, sal 14.  

Agenda till mötet och förslag till uppdatering av stadgar skickas ut via mail.

För extra årsmötet gäller följande:

  • Samtliga aktiva, familjer, ledare och andra med anknytning till klubben är välkomna att deltaga.
  • Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.
  • Vårdnadshavare får företräda sina omyndiga barn med samma rätt som barnet har.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Lunds Konståkningsklubb

Tävlingsschema för hösten 2023

  • 17 sep 2023
  • Klubb, Åkare

Vänligen se tävlingsschemat för hösten:

 

  week 39 A-serie Trelleborg

  week 40 Eliteserie Göteborg

  week 41 DM Skåne Karlskrona

  week 42 Club competition Landskrona

  week 43 Star competition Landskrona

  week 45 Elite serie

  week 46 A serie reserve Jonköping

  week 47 Star competition Malmö

  week 48 Club competition Halmstad

  week 49 A serie Lund

  week 50 SM

 

/Tävlingsgruppen