Att vara konståkningsförälder

Varmt välkomna till Lunds Konståkningsklubb!

 

Visste ni att LKK´s skridskoskola har flest medlemmar i hela Skåne? Visste ni att den olympiska åkaren Anita Östlund, som representerade Sverige 2018 i de olympiska spelen, startade sin karriär i LKK med Anton och Olga som tränare

 

Vår klubb, tillsammans med våra tränare, föräldrar som arbetar ideellt i styrelsen, tävlingsgruppen, skridskoskolan och kioskggruppen (för att bara nämna några grupper), gör att våra barn kan utvecklas från att åka i skridskoskolan till att bli elitåkare om de vill! Varje år har åkare från LKK nått elitnivå och också tävlat i SM, vilket vi är mycket stolta över!

 

I LKK finns det två heltidsanställda tränare: Anton, som är väldigt duktig på det tekniska samt piruetter och hopp samt Olga som är mycket duktig på koreografi och dans. Vi har också flera duktiga hjälptränare.

 

Vår klubb drivs av oss förälder och vi behöver dig i klubben, så att vi kan ge våra barn möjlighet att åka och utvecklas inom konståkningen men också att vara en del av vår fina klubb.

 

Karin Lindqvist, fd konståkare och nu mamma till en 12 årig A-åkare och en 8-åring i gruppen Intermediate säger:”Jag har åkt konståkning sedan jag var en liten flicka. Men när min familj flyttade till en ny stad när jag var 11 år, kunde min nya klubb varken erbjuda tillräckligt med istid eller tränare. Mina möjligheter till att utvecklas blev därför begränsade. Nu, är jag väldigt glad över att mina döttrar har den möjligheten  här i LKK”. 

 

- - - - -

 

Nedan hoppas vi kunna berätta lite mer om hur det fungerar att åka i klubben samt ge lite tips och råd. 

 

Det finns även mycket information under fliken Åkare - Vi rekommenderar därför alla föräldrar att läser informationen under fliken Åkare nogrannt, gärna tillsammans med åkaren (särskilt om ni alla är nya i klubben).

 

Att vara konståkningsförälder i LKK

Lunds konståkningsklubb är en ideell förening där endast tränarna får lön. Vi föräldrar engagerar oss helt utan ekonomisk ersättning för att ge våra barn en utvecklande och värdefull fritid. Mer information om detta hittar ni under fliken Föräldraengagemang

 

Medlemsskap

Alla åkare måste vara medlemmar i LKK. Föräldrar till åkarna behöver inte vara medlemmar, men genom att betala en medlemsavgift av 100 kr plus administrativa avgifter per förälder så kan man vara passiv medlem. Endast medlemmar (som har betalt medlemsavgiften) får lov att rösta vid årsmötet. Genom att vara passiv medlem stöttar man även klubbens verksamhet. 

 

Kostnader

Vår förening försöker att hålla kostnaderna nere så gott vi kan genom sponsring och säljaktiviteter, styrelsen arbetar helt ideellt och våra kostnader består helt av träningskostnader så som ishyra, tränararvoden och sociala avgifter. Trots det så är konståkning en ganska kostsam sport och vi har försökt lista vilka kostnader man kan stöta på nedan:

 • Träningsavgift per termin. 2000 - 8000 kr beroende på träningsgrupp
 • Utrustning: skridskor och tävlingskläder (kostnad varierar stort)
 • Uppstartsläger ca 2500 kr.
 • Sommarläger utanför klubbens regi, ca 5000 kr / vecka
 • Tävlingsavgift 500 kr / tävling + resa och uppehälle
 • Programavgift 1000 kr?

 

Utrustning och kläder

VIktigaste utriustningen är hjälm, vantar och skridskor. 

- Ni kan läsa mer om skridskor under fliken Åkare.

- Hjälm är obligatoriskt för nybörjarna. När tränarna anser det lämpligt talar de med föräldrarna om tillstånd för åkaren att åka utan hjälm.

- Vantar är obligatoriskt utom vid åkning av tävlingsprogram. Välj gärna en tunnare sort som inte blir så lätt våt. 

- Träningskläderna ska vara smidiga och lätta att röra sig i men ändå varma. Kroppsnära kläder gör det lättare att se om åkaren har sträckta armar och ben. Detta är speciellt viktigt vid testtagning. Träningskläderna ska vara RENA så att ingen sand och grus kommer på isen och förstör skenorna.

- Skridskoskydd och mjuka skenöverdrag är ett måste!

 

Viktigt att tänka på som förälder

- Åkaren skall aldrig gå av isen utan hårda skenskydd!

- Föräldrar får aldrig gå aldrig in på isen med skor eller smutsiga kläder. Sand och grus på isen och förstör skenorna óch kan orsaka olyckor! 

- Våra träningar är öppna, men det är viktigt att inte kommunicera med åkaren under träningen, verbalt eller genom t ex vinkningar, då åkaren behöver koncentrera sig på sin träning och kontakten med tränaren. Tränaren är tränare och föräldrarna är föräldrar!

- Efter träningen: torka av skenorna noga och förvara dem med de mjuka skenöverdragen. Sätt inte på skydden igen efter att skenorna är torkade, då rostar de. Låt sedan skridskorna torka i rumstemperatur, inte på ett element eller ligga kvar i väskan.

- Under tävling så får föräldrar vara med som åskådare, men det är inte tillåtet att gå ned i omklädningsrum och bås för att interagera med åkarna och/eller tränare.  Tävlingen är något som tränare och åkare gör tillsammans. Föräldrar hejar!

 

Försäkringar

En åkare har först och främst sitt eget försäkringsskydd genom personliga försäkringar.  Utöver detta så erhåller föreningen via sitt medlemskap i Svenska Konståkningsförbundet (SKF) ytterligare försäkringsskydd. Mer om detta kan läsas hos Svenska Konståkningsförbundet (https://www.svenskkonstakning.se/forforeningar/Medlemskap/forsakringar/).

 

Aktiviteter

Under året så anordnar LKK en mängd olika arrangemang. Allt från A-tävlingar till Stjärntävlingar till shower där föräldrar och vänner är välkomna att komma och titta. Sista veckan på sommarlovet ordnar klubben också läger. Lägret äger rum i ishallen i Lund och brukar vara mycket populärt bland åkarna i klubben. Det är en bra och rolig uppstart inför säsongen!  Gillar ditt barn att åka på läger finns det andra bra och populära läger att åka på. Länkar till några läger finns i slutet av dokumentet.

 

Grupper 

I Lunds konståkningsklubb finns olika nivåer från Beginners till åkare som åker i elitserien. I vilken grupp ditt barn börjar i beror dels på hur gammalt ditt barn är men också kunskapsnivå. Man ”byter” grupp genom att göra tester. När åkaren klarat testet kan hen flytta till nästa grupp. Om man vill stanna i sin gamla grupp är detta förstås också möjligt. Prata med tränaren.

 

Mer information om träningsgrupperna finner du under fliken åkare/träningsgrupper

Antal istimmar per vecka varierar beroende på nivå. Utöver isträning erbjuder klubben också dans och off-Ice.

 

Schema för de olika grupperna hittar du på hemsidan för Lunds konståkningsklubb under fliken Träningstiderhttp://lundskk.se/Traningstider.htm

Information om ändrade träningstider kommuniceras på klubbens Facebooksida; Lunds konståkningsklubb- LKK. Ibland kan schemat ändras med kort varsel, det är därför bra att hålla koll på både schema och Facebook! Träningstiden inkluderar obligatorisk uppvärmning 15-30 min innan åkarna går på is. Första gruppen för dagen har tränarledd uppvärmning (undantaget de tidiga morgonpassen 08.00 och tidigare), följande grupper förväntas värma upp på egen hand.

 

Skridskorummet ligger bredvid kiosken. Ingång från både stora och lilla rinken. Dörrarna är försedda med kodlås. I skridskorummet finns det möjlighet att förvara sin utrustning. Klubben tar inget ansvar för utrustningen. Om ni vill lämna väskan i skridskorummet kan ni fråga tränarna efter koden.

 

Skridskoslipning

Behöver ni slipa skridskorna kan ni göra det hos klubben. För medlemmar i kubben är det kostnadsfritt. Inne i klubbrummet där väskor förvaras finns en låda på golvet närmst dörren till stora rinken, där kan ni lägga skridskorna som behöver slipas. Märk skridskorna med namn. Då skridskorna är slipade, läggs de i lådan bredvid. Lådan är märkt med ”Slipade skridskor”. Om skridskorna inte hunnit slipas innan nästa träning, lägger ni tillbaka dem i lådan med skridskor som skall slipas efter träningen igen. Det finns inga bestämda tider då skridskor slipas. För att se när nästa slipning äger rum kan ni gå in på klubbens Facebooksida LKK skridskoslipning. Där kommuniceras när nästa slipning är. Det går också bra att fråga om eller när nästa slipning kommer att ske.

 

Tester och tävlingar. I de flesta idrotter styrs tävlingsklasserna av ålder. I konståkning styrs tävlingsklassen både av ålder och vilket test åkaren klarat. Du kan lösa mer om tester och tävlingar under fliken Åkare.

 

Sommarläger i närheten som är populära och roliga att delta i;

Tyringelägret anordnas av Skånes Konståkningsförbund

https://www.svenskkonstakning.se/DISTRIKTEN/skaneskonstakningsforbund/tyringelagret/

StarCamp anordnas av Skate Paradice och ligger i Jonstorp 

http://starcamp.nu

Malmö konståkningsklubb

https://idrottonline.se/MalmoKK-Konstakning/lager2021

 

Kommunikation

Värdet av bra och tydlig kommunikation kan inte underskattas. Kommunikation ska ge kunskap och förståelse, sprida föreningens värdegrund, skapa transparens samt motverka missuppfattningar om klubbens verksamhet. Inom klubben använder vi följande kommunikationskanaler:

 • Hemsidan (här!) som vi uppdaterar vid behov.
 • Regelbundna nyhetsbrev via mail (ca 1 ggr / mån under säsong). 
 • Träningsschemat uppdateras regelbundet och särskilt vid förändringar.
 • Facebook-grupp Lunds Konståkningsklubb - LKK. En privat FB-grupp för föräldrar, vårdnadshavare, äldre åkare, tränare och andra vuxna inom eller nära klubben, där vi kommunicerar oförutsedda schemaändringar, delar länkar, hejar på åkarna inför tävlingar, köper och säljer inom klubben mm
 • Vi har börjat använda whatsapp mer och mer för att snabbt nå fram med information till alla. Vi har en grupp för hjälptränarna, där alla tider läggs ut. Vi har också en grupp per träningsgrupp för att snabbt nå ut med sena schemaändringar.

Vi hoppas att du nu har fått lite information om klubben och hur det är att träna konståkning. Har du fler frågor eller funderingar så är du varmt välkomna att mejla eller fråga oss i styrelsen på info@lundskk.se eller fråga någon av tränarna på plats i ishallen.