Värdegrund tränare

 
Tränare

Se alla. Ge tid till alla.

uppmuntrande, positiv, förmedla glädje, inspiration
bemöta åkare korrekt - alltid!
engagerad
vara en bra förebild
ge feedback ofta, konstruktiv feedback, aldrig negativ feedback inför gruppen/ endast one2one.
pedagogisk
lyhörd, se hela människan, inte bara en åkare.