Föräldraengagemang

Ideell förening med aktivt föräldraengagemang

 

Lunds konståkningsklubb är en ideell förening där minst en förälder per familj förbinder sig att ta ett aktivt ansvar för verksamheten genom att:

 • Stå i kiosken två gånger per år
 • Engagera sig i de tävlingar och andra aktiviteter (tex Halloween-disko eller Show) som klubben arrangerar, samt
 • Delta i någon av föräldrakommittéerna:
  • Kioskgruppen
  • Tävlingsgruppen
  • Sponsorgruppen
  • Skridskoskolegruppen
  • Slipgruppen
  • Trivselgruppen
  • Kommunikation och mediagruppen
  • Lägergruppen
  • Styrelsen

Har man en åkare på uppstartsläger, så behöver minst en förälder laga mat en av lägerdagarna.

 

Varför behöver vi föräldraengagemang?

Det är mycket som behöver göras för att klubben skall fungera.; istider skall förhandlas med kommunen, schema för isträning skall göras, dans, off Ice, tester, tävlingar, shower och klubbdagar skall planeras och genomföras. Information, administration och ekonomi skall skötas. Allt det sker helt ideellt av oss föräldrar.

 

För att klubben skall fungera är det  viktigt att alla hjälper till med någonting. Kiosken är en stor och viktig inkomstkälla för klubben. Inkomsterna från kiosken gör att vi kan hålla nere avgifter, köpa in träningsredskap mm. Det är därför viktigt att vi bemannar den. Som förälder hjälper man till i kiosken två gånger per säsong.

 

Deltar ditt barn på uppstartslägret behöver ni föräldrar också hjälpa till med inköp och matlagning. Det är så vi håller nere lägeravgiften.

 

Att stå i kiosken eller vara med och arrangera tävlingar och shower är också ett bra och roligt sätt att lära känna eller få information från andra barn/ungdomar och föräldrar som är med i klubben.

 

Hur går man med i sin föräldragrupp?

När man har börjat i klubben, så meddelar man vilken grupp man skulle vilja engagera sig i. Detta sker antingen genom att svara på en förfrågan som sänds ut via mail eller Sportadmin, alternativt (om ingen sådan förfrågan kommer) genom att direkt kontakta gruppansvariga i den grupp man är intresserad av, för att se om det finns behov för fler personer i gruppen. Har man ingen grupp kan man även maila info@lundskk.se och be om att bli tilldelad en grupp.

 

Hur vet man vad man skall göra i sin föräldragrupp?

Varje föräldragrupp skall ha en verksamhetsbeskrivning samt annat material som behövs för att hålla rutinerna även vid byte av medlemmar. T ex så har kioskgruppen ett extensivt material man läser igenom innan man står i kiosken, för att säkerställa att alla i kiosken kan hantera livsmedel på ett korrekt sätt. Se om verksamhetsbesrkivningen ligger på gruppens tab på hemsidan, alternativt fråga gruppansvariga om vilket material man bör gå igenom när man börjar i gruppen.

 

Styrelsen

Slutligen, är du intresserad av att vara med i styrelsen är du varmt välkommen att höra av dig. Att vara med i styelsen ger en stor kännedom om alla aktiviteter i klubben och det är därför en styrka för hela klubben om så många som möljligt hinner engagera sig en period i styrelsen.  

 

 

 
 

Lunds Konståkningsklubb Årshjul

Så här ser en säsong i Lunds Konståkningsklubb ut. Föräldraengagemang markerat i orange.