Nyhetsarkiv

Kallelse till årsmöte i Lunds Konståkningsklubb 2023-03-27

  • 2 mar 2023
  • Klubb

Vi önskar samtliga familjer varmt välkomna till årsmöte i Lunds Konståkningsklubb måndagen den 27 mars klockan 18:30. Årsmötet kommer hållas i konferensrummet Glasbollen på Sparbanken Skåne Arena.  Dagordning bifogas.

För årsmötet gäller följande:

  • Samtliga aktiva, familjer, ledare och andra med anknytning till klubben är välkomna att deltaga.
  • Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.
  • Föräldrar som har eget medlemskap har rösträtt. 
  • Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.
  • Förslag ska inlämnas till styrelsen senast 21 dagar innan årsmötet.

Observera att föräldrar måste teckna eget medlemskap för att ha rösträtt. Genom att vara passiv medlem stöttar du också klubbens verksamhet. Medlemskap kostar 100 kr och betalas in direkt till bankgiro 855-0295. Vänligen ange ditt eget förnamn, efternamn och födelsedatum samt namn på aktiv åkare.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Lunds Konståkningsklubb