Kallelse till extra årsmöte 5 oktober kl 19:00

  • 27 sep 2023
  • Klubb, Åkare

 

Vi önskar samtliga familjer välkomna till extra årsmöte i Lunds Konståkningsklubb torsdagen 5 oktober kl 19:00 i Folkuniversitets lokaler på Skomakaregaten 8, sal 14.  

Agenda till mötet och förslag till uppdatering av stadgar skickas ut via mail.

För extra årsmötet gäller följande:

  • Samtliga aktiva, familjer, ledare och andra med anknytning till klubben är välkomna att deltaga.
  • Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.
  • Vårdnadshavare får företräda sina omyndiga barn med samma rätt som barnet har.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen för Lunds Konståkningsklubb